Xe cho thuê

 • Toyota 123

  Loại xe: Xe Vận Tải

  Hãng sản xuất: Toyota

  Mô tả: 8 chỗ ngồi
 • Toyota

  Loại xe: Xe Du Lịch

  Hãng sản xuất: Toyota

  Mô tả: 16 chỗ ngồi
 • Mescedes Ben

  Loại xe: Xe Du Lịch

  Hãng sản xuất: Mescedes

  Mô tả: 4 chỗ ngồi